KAKO PREDATI REKLAMU

Gotovo rešenje reklame je poželjno dostaviti redakciji u elektronskom obliku. Reklama treba da bude snimljena u EPS ili TIF (300 dpi) formatu. Kolorne reklame snimiti u CMYK modu. Rešenja možete doneti na flešu ili poslati na e-mail adresu: oglasihalo@gmail.com

OBAVEŠTENJE ZA OGLAŠIVAČE

Molimo vas da u skladu sa Zakonom o oglašavanju, dostavite propisanu DEKLARACIJU – uredno popunjenu, potpisanu i overenu pečatom za sve predate reklame.
Deklaraciju možete poslati poštom ili doneti lično na adresu – Kneza Mihaila 47, 34000 Kragujevac, sa naznakom „DEKLARACIJA“, ili na e-mail: oglasihalo@gmail.com

DEKLARACIJU o oglašavanju možete preuzeti ovde
CENOVNIK možete skinuti ovde

Internet oglasi

Registruj se

Postavi oglas

Prikupi ponude

Prodaj/Kupi

4999+
Proizvoda
76266+
Korisnika
8404+
Verifikovanih naloga